Chính sách đại lý

Công ty kí chính thức với đại lý cấp 1 theo các tiêu chí cụ thể :

  • Diện tích mặt bằng
  • Sản lượng trong kì
  • Hệ thồng nhân viên + kĩ thuật
  • Hệ thống kho bãi
  • Hệ thống CSKH
  • Hệ thống trưng bày
  • Hệ thống Bảo hành , sửa chữa