Chính sách công tác viên

- CTV được hưởng lương cơ bản + các chế độ như nhận viên  công ty

- CTV có thời gian và địa điểm làm việc linh hoạt tùy theo địa bàn

- CTV có thể chủ động địa bàn làm viêc  và kế hoạch làm việc

- CTV sẽ có cơ hội trở thành nhân  viên chính thức của công ty khi hoàn thành xuất  sắc các mục tiêu công viêc